هندبال

پاکدل: در هندبال قهرمانی آسیا باید با حریفان قدرتمندی بجنگیم، سرمربی تیم ملی مردان به زودی معرفی می گردد

رئیس فدراسیون هندبال گفت: اگر حضور بانوان در مسابقات جهانی محقق گردد یک افق و دریچه تازه برای هندبال بانوان در کشور باز خواهد شد.

27 تیر 1400