چگونه آدم های سمی در بین خانواده یا دوستانتان را تشخیص دهیم؟ 78 معیار کلیدی برای شناسایی این افراد

به گزارش زمین جهانی، اینها پرسش و پاسخ هایی هستند که اگر پاسخ شما به تعدادی قابل توجهی از آنها در خصوص یک شخص در خانواده یا در بین دوستان و همکارانتان مثبت باشد، با یک آدم سمی روبرو هستید.

چگونه آدم های سمی در بین خانواده یا دوستانتان را تشخیص دهیم؟ 78 معیار کلیدی برای شناسایی این افراد

من قبلا نوشته ام که وقتی سمی بودن یک شخص را تشخیص بدهید، چه راهکار یا مقابله ای در پیش خواهید داشت:

آدم های پیروز چطور از پس آدم های بدذات برمی آیند؟!

1. آیا بعد از صحبت با این فرد احساس کمبود انرژی می کنید؟

2. آیا بعد از تماس و مصاحبه با این شخص روحیه تان خراب می گردد؟

3. آیا حس می کنید که این فرد از صمیم قلب شما را دوست ندارد (حتی با اینکه هیچ گاه حرف نامناسبی به شما نمی زند؟)

4. آیا بعد از تماس با این فرد احساس کم ارزشی می کنید؟

5 . آیا بعد از ارتباط با این شخص احساس پلشتی می کنید؟

6. آیا پس از وقت گذراندن با این فرد احساس تخلیه عاطفی می کنید؟

7. آیا بعد از تماشا این فرد احساس کردن بودن یا بی کفایتی می کنید؟

8. آیا اغلب در زمان حضور این شخص یا پس از رفتن او احساس افسردگی و غم می کنید؟

9. آیا بعد از تماس با این فرد احساس می کنید که شما فرد دل انگیزی نیستید؟

10. آیا زمانی که این فرد حضور دارد شما احساس عصبی بودن یا خشم می کنید؟

11. آیا در زمان بودن با این شخص احساس رنجش و آزردگی به شما دست می دهد؟

12. آیا بعد از بودن با این فرد شما احساس می کنید که از پا افتاده اید؟

13. آیا این فرد باعث می گردد شما حس ناخوشایندی نسبت به خود داشته باشید؟

14. آیا برای تحمل این فرد ناخودآگاهانه به مصرف مواد روانگردان، دارو، یا پرخوری تمایل می یابید؟

15. آیا در زمان حضور این فرد ناخودآگاهانه برای عکس العمل نشان دادن در قبال او از غذا خوردن خودداری می کنید؟

16. آیا این شخص در زمان حضور دیگران شما را نادیده می گیرد و شما احساس بی هویتی می کنید؟

17. آیا این شخص با مسخره کردن شما در مقابل دیگران باعث آزردگی شما می گردد و سپس می گوید: شوخی کردم؟

18. آیا بر این باورید که این شخص با شما صادق نیست؟

19. آیا این فرد دائما در خصوص شما قضاوت می نماید طوری که باور نموده اید هیچ کاری را نمی توانید درست انجام دهید؟

20. آیا این فرد دائما شما را در مقابل دیگران کوچک یا تحقیر می نماید؟

21. آیا شما برای این فرد احترامی قائل نیستید و او هم به شما احترام نمی گذارد؟

22. آیا این فرد عواطف شما را به بازی می گیرد؟

23. آیا بعد از بودن در کنار این شخص در انجام کار هایتان احساس ناامیدی می کنید؟

24. آیا وجود این شخص در زندگی شما باعث می گردد در بیشتر مواقع احساس کنید دلتان می خواهد گریه کنید؟

25. آیا زمانی که از این فرد دورید احساس آرامش می کنید؟

26. آیا گاه در تخیلتان دلتان می خواهد که این فرد دچار مشکل و گرفتاری گردد و رنج ببرد؟

27. آیا اگر بدانید که این فرد را دیگر دوباره نخواهید دید احساس شادمانی می کنید؟

28. آیا از نظر جسمانی دلتان می خواهد از تماس با این فرد خودداری کنید؟

29. آیا بعد از بودن در کنار این فرد به مصرف مواد روانگردان با داروی آرام بخش روی می آورید؟

30. آیا در زمان بودن یا بعد از آن در کنار این شخص شما به پرخوری یا بی اشتهایی دچار می شوید؟

31. آیا گاه رخ داده که فکر کنید دلتان می خواهد این فرد را کتک یا مشت بزنید یا به نحوی جسم او را تنبیه کنید؟

32. آیا دائم در پی طرح نقشه برای دوری کردن از این فرد هستید؟

33. آیا این فرد سعی می نماید پشت سر شما پاپوش دوزی یا در کارتان کارشکنی کند؟

34. آیا این فرد با بی شخصیت کردن شما سعی در نفی اهمیت شما دارد؟

35. آیا این فرد در هنگام تنها بودن با شما رفتاری متفاوت با زمانی دارد که در جمع هستید؟

36. آیا شما در زمان حضور این فرد ناخودآگاهانه رفتار های خشم آلود یا برعکس، رفتار های بیش از حد متواضعانه نشان می دهید؟

37. آیا حضور این فرد باعث می گردد سردرد بگیرید؟

38. آیا هرگاه که این شخص حضور دارد یا حتی یادآوری حضورش، باعث انقباض عضله های صورت شما یا گره خوردگی ابروان یا تند شدن تنفس شما می گردد؟

39. آیا شما در حضور این فرد در معده تان احساس آشفتگی می کنید؟

40. آیا در حضور این فرد احساس می کنید ناخودآگاهانه دچار انقباضات عضلانی شده اید؟

41. آیا در حضور این فرد ناخودآگاهانه دچار مشکل تنفسی می شوید؟

42. آیا در حضور این فرد دچار تنش و درد در ناحیه گردن و پشت می شوید؟

43. آیا در حضور این شخص قلب شما تندتر می زند گویی در آستانه بروز حملات اضطرابی هستید؟

44. آیا در مدت آشنایی با این فرد و حضور او در زندگیتان، دچار مقدار قابل توجهی اضافه وزن یا کاهش وزن شده اید؟

45. آیا در حضور این فرد بیشتر از مواقع عادی عرق می کنید؟

46. آیا در حضور این فرد احساس گرفتگی در گلو و صدایتان می کنید؟

47. آیا در کنار این فرد احساس کمبود انرژی یا ضعف و خستگی می کنید؟

48. آیا زمانی که این شخص حضور دارد شما احساس خارش در گلو یا سرفه می کنید؟

49. آیا وجود این فرد باعث بروز جوش و لک های پوستی یا کهیر در شما می گردد؟

50. آیا زمانی که این فرد شما را لمس می نماید باعث واکنش ناگهانی در شما نظیر واپس زدن یا از کوره دررفتن می گردد؟

51. آیا این شخص شما را به شکل خشنی لمس می نماید؟

52. آیا شما تمایل ندارید این فرد شما را لمس کند یا حتی دلتان نمی خواهد وی از نظر جسمی نزدیک شما باشد؟

53. آیا زمانی که در کنار این فرد هستید دچار پرش عضله چشم برهم خوردن غیرارادی پلک) می شوید؟

54. آیا شیوه رفتار های این آدم باعث آزاریا دگرگونی حال شما می گردد به طوری که نزد دیگران از رفتار های او شرمسار می شوید؟

55. آیا دلتان می خواهد از این فرد بگریزید و دیگر هم او را نبینید؟ نشانه های گفتاری

56. آیا در کنار این فرد احساس می کنید که باید بسیار محتاط باشید و از اینکه خودتان باشید هراس دارید؟ و حتی زمانی که با او صحبت می کنید در انتخاب کلمات تان دقت می کنید؟

57. آیا حضور این فرد شما را وادار به تمکین و اعلام موافقت می نماید؟

58. آیا زمانی که در حال مصاحبه با این فرد هستید عضلات صورتتان منقبض می گردد؟

59. آیا این فرد با شما غیردوستانه یا خشن حرف می زند؟ 60. آیا شما در مکالمه با این فرد ناخودآگاهانه از لحنی خشن و تند استفاده می کنید؟ |

61. آیا این فرد در مصاحبه با شما از عبارات زشت و نامناسب استفاده می نماید؟

62. آیا آهنگ و شدت صدای این فرد باعث بروز حس بیزاری در شماست؟

63. آیا هنگامی که در حال صحبت با این شخص هستید، به گونه ای او را نادیده می گیرید؟

64. آیا در حضور این فرد دچار لکنت زبان می شوید؟

65. آیا اغلب بر سر این فرد فریاد می کشید؟

66. آیا حالتی که این فرد در هنگام مصاحبه دارد (مانند ژست ها، طرز نشستن یا حرکات چهره اش باعث نفرت یا آزردگی شما می گردد؟

67. آیا این فرد خطاب به شما عبارات منفی و استهزاآمیز می گوید و زمانی که ناراحتی شما را می بیند بلافاصله می گوید: داشتم شوخی می کردم؟

68. آیا در هنگام صحبت با این شخص کلمات را گم یا فراموش می کنید؟

69. آیا تمایلی برای صحبت با این فرد طی تماس تلفنی ندارید؟

70. آیا در هنگام مصاحبه با این فرد احساس انقباض می کنید؟

71. آیا متوجه شده اید که شما با هرچه که این فرد می گوید مشکل دارید؟

72. آیا این فرد سعی می نماید هر چیزی را که هنگام مصاحبه بر زبان می آورید بی اثر و خنثی کند؟

73. آیا وقتی که برای مدتی از این فرد دورید و با وی در تماس نیستید احساس آرامش می کنید؟

74. آیا این فرد به وسیله کلامش باعث آزار روحی شما می گردد؟

75. آیا زمانی که این فرد در اطراف شماست اغلب از کلمات نامناسب استفاده می نماید؟

76. آیا شما در حضور این فرد اغلب از کلمات نامناسب استفاده می کنید؟

77. آیا ارزش ها و معیار های این فرد طوری نقطه مقابل ارزش ها و معیار های شماست که حتی نمی توانید با او مصاحبه کنید؟

78. آیا حس می کنید که شما و این فرد به دو زبان متفاوت صحبت می کنید و نمی توانید با این فرد ارتباط کلامی مناسب برقرار سازید؟

منبع: کتاب آدم های سمی

چگونه نقش افراد سمی را در زندگی تان شناسایی، کنترل و خنثی کنید

نویسنده: لیلیان گلاس

مترجم: نهضت صالحی - مینا فتحی

منبع: یک پزشک

به "چگونه آدم های سمی در بین خانواده یا دوستانتان را تشخیص دهیم؟ 78 معیار کلیدی برای شناسایی این افراد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه آدم های سمی در بین خانواده یا دوستانتان را تشخیص دهیم؟ 78 معیار کلیدی برای شناسایی این افراد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید